Categorie archieven: concert

Feestrede 150 jaar deKunstvrienden

Academische zitting 150 jaar Kunstvrienden 26 april 2024 – trouwzaal stadhuis Sint-Niklaas

Feestrede Freddy De Leenheer, voorzitter

 

Goedemiddag mijnheer de burgemeester, mijnheer de schepen, sympathisanten, oud-leden, collega’s. Verenigd rond 150 jaar kunstvrienden zijn we hier allemaal kunstvriend vandaag. Toch?

We hoorden hier net al de mooie intro van de broers Alexander en Nicolas De Smet die voor ons A Thousand Years van Christina Perri brachten. Duizend jaar, zover zijn we niet, maar ik zou graag met u –zo kort als het kan- enkele weetjes uit onze geschiedenis overlopen aan de hand van 3 van de negen punten uit onze visie en missie. Ze vormen de rode draden doorheen ons 150 jaar bestaan.

Waar hebben we het dan over? 1. Het musiceren 2. Onze sociale rol en 3 de jeugdwerking.

Onze visie over het musiceren bij deKunstvienden: Het is de langste zin vandaag, maar elk woord daarin is waardevol. Ze luidt als volgt:

 • Iedereen – met aandacht voor eigen talent en ambitie – plezier laten beleven door in groep te musiceren – professioneel ondersteund – en gericht op kwaliteit.

Vandaag kijken we door een ietwat romantische bril naar de start van onze vereniging in 1874. Elektriciteit was er nog niet, geen telefoon geen auto…. Dus bij petroleumlicht verzamelden de 23 stichters van de Kunstvrienden op 100 meter hiervandaan. Halfweg de rechtelijn van Stadhuis naar ons lokaal. Die rechte lijn -zal meermaals blijken- is meer dan een fysiek gegeven.

50 jaar later telde de harmonie 96 muzikanten. Er zullen wel hoogtes en laagtes geweest zijn – nog maar door de oorlogsjaren alleen al –  toch is die ordegrootte redelijk constant gebleven. Op 100 jaar bestaan telden we 116 muzikanten, 25 jaar geleden waren dat er 103 en vandaag  tellen we er 114 waarvan – niet onbelangrijk- er 33 nog kunnen doorstromen naar de grote harmonie.

Wedstrijden zijn altijd belangrijk geweest. Naast het meten van de kwaliteit waren die provinciale, nationale en internationale tornooien ook een belangrijke bron van inkomsten.

deKunstvrienden heeft ook regelmatig geïnvesteerd in eigen muziek materiaal. Vandaag spelen bijna alle muzikanten op hun eigen instrument -vroeger was dan anders-  maar percussie is van nature een zorg voor de vereniging gebleven. We mogen gerust stellen dat we vandaag met modern en degelijk slagwerk zijn uitgerust.

Het verdient hier te vermelden dat deKunstvrienden  -vroeger véél meer dan nu-  steun kregen van de grote Sint-Niklase industriëlen. Denk dan aan de families Sax, Suy, Van Raemdonck en Scheerders van Kerchove om er enkele te noemen. Ook de familie De Backer waarvan Jan de kleinzoon van een voormalige voorzitter, tot voor kort bestuurder was.

Vijfentwintig jaar geleden was het Jan, die samen met erevoorzitter Irma Speleman, met centen over de brug aansloot bij de twee initiatiefnemers, om voor deKunstvrienden de financiering voor te schieten om een eigen lokaal te kopen. Eliane -ik richt me tot u- het is met plichtsbesef dat ik hier die twee protagonisten postuum bedank: uw echtgenote Hendrik Hoornaert en papa Theophiel Heynderickx – die samen met hun zielsverwanten Irma en Jan de grondleggers zijn van ons lokaal.

De Kunstvrienden hebben in al die jaren vele memorabele concerten gespeeld. Uit de recente geschiedenis hoort daar ongetwijfeld de reeks XMAS XL bij -ik citeer een zeer notoire sint-niklasenaar hier aanwezig: ‘het jaarlijkse kerstwonder van de kunstvrienden’. Maar ook ALLEGRO VIVACE met de Italiaanse sopraan Silvana Froli, de galaconcerten voor Kunst in de Stad OUT OF THE BLUE en BEETHOVEN IN DE STAD, de OPUS concerten met befaamde solisten op klarinet en trompet, het galaconcert met Tuur Florizoone of nog The Queen Symphony om zeer kortbij te blijven….. en…we zouden zo nog wel even kunnen doorgaan.

Maar ook interessant is dat deKunstvrienden muziekstukken in opdracht heeft gegeven. De afgelopen 25 jaar waren dat er liefst 5 en ik kan met enige trots zeggen dat ze allemaal buitenshuis werden gefinancierd. Ik vernoem ze graag: de Eurocantate (Jan Huylebroeck) op Freedom I, Toeren in de stad (Herman De Vleeschhouwer) op Freedom II, Ouverture Casino Kiosk (Koen Dejonge), Mars van de Sint-Niklase politie (door Marc Van den Broeck, de componist is hier aanwezig) en tot slot ‘150’, een nieuwe mars van Stijn Roels die we hier straks in wereldpremière gaan opvoeren.

 • Kom ik bij ons tweede puntje uit onze Visie tekst, goede vrienden – onze sociale rol en dat luidt als volgt: deKunstvrienden wil een actief socio-cultureel baken zijn in de Sint-Niklase samenleving.

De Kunstvrienden hebben altijd evenwaardig de muzikale optochten gekoesterd. Het is bij uitstek een gelegenheid om naast het zittend concertpubliek ook de bredere samenleving al stappend te ontmoeten. We denken dan in de eerste plaats aan de officiële plechtigheden in stadsopdracht. Maar ook op uitnodiging – de vele braderijen die we geopend hebben, de inhuldiging van de Parklaan, het Schopping center, de Destelwijk, de Pol Snoekstraat, het Politiehuis, de vele beelden in Sint-Niklaas met kunst in de stad, de eerste sinterklaasstoet, de bloemenstoeten – en…. zo zouden we nog wel even kunnen doorgaan…. Onthoud u dat refreintje maar.

Dan nog onze eigen initiatieven. Waarbij we verdienstelijke Sint-Niklasenaren een serenade brengen. Zoals voormalig schepen Staf Van Daele als verrassing voor zijn 90e verjaardag, het is maar een voorbeeld. Maar ook elke nieuw verkozen burgemeester krijgt ons op bezoek en elke nieuwe politiekorpschef heten we muzikaal welkom.

Optochten geven ook de gelegenheid om als Sint-Niklase ambassadeur, soms tot ver buiten onze stadsgrenzen, te musiceren. De wereldtentoonstellingen in Antwerpen in 1930 en later Brussel in 1958. De vele uitstappen in de 50-60er jaren naar de Antwerpse dierentuin -in die tijd ging men er soms per boot naar toe. Naar Dinant, De Sinksenstoet van Nevele, de Gentse Feesten, de vele uitstappen naar Heist, Koksijde en Blankenberge, de buitenlandse memorabele reizen naar Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk…

En… zo zouden we nog wel even kunnen doorgaan….

Komen we bij ons derde puntje uit onze visietekst, vrienden – en dat gaat over onze jeugdwerking – ook dat is een gelaagde zin die klinkt als volgt:

 • Met een laagdrempelige instap – willen we perspectief geven op doorstroming – en met een eigen sociale agenda ook een educatieve meerwaarde creëren. 3 waarden in één opdracht.

Alfons De Keersmaecker, medestichter en eerste dirigent van de kunstvrienden, had het van dag één al begrepen dat de jeugd de toekomst is. (in die tijd nog zonder Hoofdletter). Hij startte zowat onmiddellijk met een muziekschool – ‘voor jongelingen kunnende lezen en schrijven’. Pas vijf jaar later zou Sint-Niklaas haar eigen stedelijke academie oprichten. Tot op vandaag houden we daar excellente contacten en uitwisselingen mee. En dat in het wederzijds belang van de promotie van de blaasmuziek in onze stad. Inderdaad, de muziekverenigingen leveren studenten aan – en de academie levert muzikanten af.

Als boutade kan het tellen dat voor de harmonie de jeugdwerking haar levensverzekering is, maar omgekeerd ook – dat voor de jeugd de harmonie haar muzikaal pensioenfonds is. En dat gelijktijdig voor 3 generaties.

De Kunstvrienden organiseerde haar Jeugdopleiding doorheen de geschiedenis met verschillende jeugdensembles en pas in 1980 olv Johan Snellinckx zag een Jeugdcommissie eindelijk evenwaardig het licht naast de Feest- en de Muziekcommissie.

Goede vrienden, we doen er historisch niemand mee tekort, denk ik, om hier toch met enige trots te vermelden dat de jeugdwerking van de afgelopen twintig jaar – outstanding is in onze geschiedenis. Zowel in omvang als kwaliteit. Zowel muzikaal als sociaal. Met de tweejaarlijkse internationale concertreizen als kers op de taart. En dat allemaal dankzij de onverdroten inzet van Johan en Marjan met hun jongerenbestuur.

Over naar het korps van klaroenen en tamboers dat recent nog met twee dozijn nieuwe instrumenten is bedeeld. Met dank aan Stijn en Simon gaat ook daar terecht veel aandacht naar een intense opleiding van een nieuwe lichting muzikanten in de kliek.

Goede vrienden, op 150 jaar bestaan zijn de kunstvrienden zuinig geweest met dirigenten. Hendrik Stinders -onze chef vandaag- is slechts de 15de in de rij. Eén uitblinker in die reeks is Peter Snellinckx, die de harmonie met klaroenen en tamboers sedert 1979 liefst 29 jaar heeft geleid. Niemand heeft hem dat voorgedaan.

Peter, dankzij uw tweede en recente passage als dirigent, zijt gij ook bekend bij de jongeren hier. Onze muzikanten hebben uw dirigeerstokje op meer dan 300 optochten en concerten gevolgd. Of toch minstens geprobeerd. De laatste drie van onze zes gouden medailles op de Nationale muziektornooien van de stad Antwerpen zijn onder uw bewind gewonnen. Evenzo onze allereerste promotie naar de supérieure afdeling. Een prestatie die later ook door uw opvolger Dimitri Bracke is overgedaan. De concerteizen naar Wenen, Colmar, Grand Camps Mesi, Aix-les bain – die laatste die ons tot Wase figuur van het jaar bekroonde – waren memorabel. Jij was ook de muzikale leider van de FREEDOM projecten in Antwerpen en Sint-Niklaas. … en…. zo zouden we nog wel even kunnen doorgaan….

Peter, voor de bekroning van uw ganse carrière bij de kunstvrienden, zal de burgemeester u straks met iets gepast bedanken, maar hier en nu heb ik namens alle kunstvrienden het voorrecht om u te benoemen als ere-dirigent van koninklijke harmonie De Kunstvrienden. Dankuwel en dik Proficiat Peter.

Goede vrienden, tijd om af te ronden. Ik heb moeten kiezen en daardoor hebben we het niet gehad over onze bigband, de historiek van de uniformen, de hostessen, onze CD’s en DVD, de vloot beroepsmuzikanten die ooit bij deKunstvrienden zijn gestart, de diverse publicaties, de legendarische watershows, het kunstvriendenlied, Sintniklaasblaast met de verenigde muziekmaatschappijen, de make over van ons lokaal, de ontelbare anekdotes…. En…. zo zouden we nog wel even kunnen doorgaan….

Ik kan me in redelijk vertrouwen voorstellen in welke richtingen deKunstvrienden op korte en middellange termijn kunnen evolueren. En als u het mij vraagt: deKunstvrienden is een sterk merk. Dus positief – en mee op de slinger van de tijd.

Over 50 jaar – dat is wat anders. Of er dan nog plaats zal zijn voor harmonieorkesten zoals we ze vandaag kennen weet niemand. Het zal zeker niet bij gebrek aan muziek zijn, zoals ook het stenen tijdperk niet is gestopt bij gebrek aan stenen. Het zal er ons in afwachting zeker niet van weerhouden om enthousiast met al onze plannen de goede weg verder te gaan.

Tot slot wil ik me verontschuldigingen bij allen die ik hier niet bij naam heb kunnen vernoemen, al was dat zeker verdiend geweest. Maar ik wil graag -evengoed naamloos- besluiten bij alle historische bestuurders en medewerkers. Ik herinner me daarbij een treffende zin van schepen Filip Baeyens op één van onze ceciliavieringen. Hij zei toen in zijn speech -met zijn ervaring uit het verenigingsleven-: ‘Ièmand heeft hier het licht aangestoken en ièmand gaat hier straks de deur sluiten’.  Wel vrienden, dat is de perfecte metafoor waarmee we iedereen kunnen gedenken die -meestal in de schaduw- zich heeft ingezet voor de kunstvrienden, zodat we nu -na 150 jaar- staan waar we staan. Ons applaus is dan ook helemaal voor hen. Ik dank u.

( f 25/04/24)

AU GRAND COMPLET – Jubileum concert 150 jaar Kunstvrienden

Jublileumconcert 150 jaar Kunstvrienden AU GRAND COMPLET

 • Dirigenten Jan De Daele, Johan De Leenheer en Hendrik Stinders grasduinen in het repertoire van 150 jaar Kunstvrienden.
 • Wereldcreatie van de mars ‘150’ van componist Stijn Roels.
 • Verhalenverteller Tom Van Mieghem loodst ons ludiek door de kroniek van 150 jaar bestaan.

In de ticketprijs is een gratis drankje aangeboden.

Tickets kan je hier bestellen

 • Waar: Zaal Antigone, Spoorweglaan Sint-Niklaas
 • Wanneer: Zondag 28 april 2024 15:00
 • Inkom 12 eur en 7 euro (min 18 jaar), drankje inbegrepen

Met de gewaardeerde steun van onze jubileumpartners Timmermans, Truyens advocaten, PrintoVit en SN Construct

 

 

XMAS XL 2023 – In de Pers

Op zondag 17 december 2023 was het jaarlijkse XMAS XL georganiseerd (UITVERKOCHT)

zie hierbij de verschillende pers artikels die hierover verschenen zijn:

Het Niewsblad : https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20231219_9527825

TV Oost: https://www.tvoost.be/nieuws/don-boscokerk-in-sint-niklaas-decor-voor-xmas-xl-concert-162529

HLN: https://www.hln.be/sint-niklaas/de-kunstvrienden-maken-zich-op-voor-15de-kerstconcert-160-muzikanten-en-stemmen-zijn-er-helemaal-klaar-voor~a47ee64d/

GVA: https://www.gva.be/cnt/dmf20231219_95278258

 

XMAS XL – 2023 – 15de editie PUCCINI TOT NU

160 uitvoerders, orkest, groot koor en solisten grasduinen in het muzikale werelderfgoed. Zowel herkenbare traditionals als fijne hedendaagse parels om te ontdekken. Met een prélude op het Puccini-jaar 2024 en een knipoog naar Kerstdag, natuurlijk.

Maestro Hendrik Stinders bouwt de legendarische sfeer van XMAS XL op tot de climax

i.s.m. Sint-Gregorisgild – Johan De Leenheer / Viva Voce Dendermonde – Jos Moens / Fine-tuned – Sofie Bauwens / deKunstvrienden – Hendrik Stinders

Tickets hier

XMAS XL – 2022 – 14de editie MUSICAL SONGS

deKunstvrienden presenteert MUSICAL SONGS. Het veertiende concert van dit 150-koppige koor en orkest – met deze editie heel wat jongeren – brengt bewerkingen op muzikaal werelderfgoed van het kerstrepertoire en muzikale parels die je misschien voor het eerst ontdekt.

met volgende koren en hun dirigenten

 • Jeugdtheater Ondersteboven
 • Bohemian Productions
 • Belcanto

Voor tickets, via https://www.ccsint-niklaas.be/podium/23642/dekunstvrienden-xmas-xl

OPUS 4

Peter Snellinckx met deKunstvrienden in zaal Antigone
De vierde uitgave van OPUS, het lenteconcert van deKunstvrienden, gaat door inzaal Antigone Stadsschouwburg van Sint-Niklaas.  Simon Speleers op vibrafoon soleren muzikale parels. De presentatie is in handen van Theater TIRET Ook het Jeugdensemble met Johan de Leenheer en het korps van klaroenen en tamboers verlenen hun medewerking.

OPUS4 samen met Theater Tiret

Voorverkoop 14 eur. Jongeren -18  10 eur. Tickets kan je bestellen door op de affiche te klikken of hier te klikken.

Tickets aan de kassa kosten 18 euro (10 euro voor -18j).

XMAS XL 2019 – 50 jaar Cultuurraad

De dertiende editie van XMAS XL is dit jaar opgedragen aan 50 jaar cultuurraad Sint-Niklaas. De succesvolle formule met koor en orkest bracht tot nu al 19 koren uit Sint-Niklaas en omstreken samen met deKunstvrienden en is met verve een exponent van professioneel geleide podiumkunst door amateurs. In de betekenis van met hart en ziel liefhebben om samen te musiceren. Elk jaar opnieuw brengt XMASXL, in samenwerking met het cultuurcentrum, meer dan 800 mensen op en voor het podium in de Don Boscokerk voor een beklijvend concert dat baadt in de kerstsfeer.

Als opmaat voor het Beethovenjaar in 2020, wanneer de meester 250 jaar geleden is geboren, opent XMASXL met het monumentale EGMONT, de Ouverture Opus 84. Verder herken je parels uit het wereldrepertoire van kerstliederen in frisse arrangementen, maar ook tunes uit film of musical.

Sint-Niklaas Don Boskokerk, 22 december 2019 om 16 u. met 135 uitvoerders gemengd koor en orkest onder leiding van Peter Snellinckx. Met medewerking van Waas Koor Consonant, Sint-Ceciliakoor, Belcanto en deKunstvrienden.

Tickets reserveer je hier.

XMAS XL 2019 – 50 jaar Cultuurraad