Categorie archieven: Missie&Visie

Visie en Missie

Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden

Een vereniging zonder winstgevend doel en vrij van elke politieke of levensbeschouwelijke strekking

Missie (bestaansreden)

 • Zonder onderscheid aan iedereen kansen bieden om plezier te beleven door harmoniemuziek in groep te beoefenen, professioneel ondersteund en gericht op kwaliteit.
 • Geïnteresseerde leden laten ontplooien in alle geledingen van de vereniging.
 • Een actief socio-cultureel baken zijn in de Sint-Niklase samenleving.
 • Met respect voor traditie en oog voor vernieuwing, de vereniging in goede vorm houden voor de volgende generaties.

Visie (doelstellingen)

 • Met een vakkundige dirigent streven we ernaar om wekelijks te repeteren, om te kunnen concerteren voor een breed publiek, met aandacht voor ieders talent en ambitie, op basis van een zekere voorkennis.
 • We bouwen aan een zo volledig mogelijk orkest met eigen leden. Aangevuld met een hecht korps van klaroenen en tamboers zorgen we ook voor de muzikale omlijsting van zowel officiële plechtigheden als feestelijke optochten. In uniform maken we daarbij deel uit van het culturele erfgoed van Sint-Niklaas. Samenwerking met andere verenigingen verruimt zowel onze artistieke als sociale horizon.
 • Met een laagdrempelige instap bieden we een geïntegreerde jeugdwerking aan, die perspectief biedt op doorstroming en met een eigen sociale agenda ook een educatieve meerwaarde biedt.
 • Het bestuur bewaakt onze missie en visie en zorgt voor een comfortabel kader. Ze streeft stabiliteit na en inspireert en ondersteunt sociale initiatieven die het welbevinden in de groep ten goede komen.
 • We verwachten dat elk lid respectvol omgaat met elkaar en ook naar de buitenwereld, als lid van de vereniging, waardigheid uitstraalt.

  Met het betalen van het jaarlijkse lidgeld onderschrijft elk lid de missie en de visie van DeKunstvrienden.

Het bestuur, februari 2019 Versie 13/02/19