Geschiedenis

Geschiedenis

De Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden uit Sint-Niklaas werd als fanfare gesticht in november 1873 door 23 muziekliefhebbers. De eerste muziekmeester was Alphonse De Keersmaeker die van 1874 tot 1878 de fanfare dirigeerde. In 1884 traden “De Kunstvrienden” aan in het uniform van de “Burgerwacht” van de stad Sint-Niklaas voor de stadsplechtigheden. Dit tot juni 1898, toen het muziekkorps van de burgerwacht werd ontbonden. De burgerwacht zelf werd ontbonden in augustus 1914.

In de loop van 1892 werd de fanfare “De Kunstvrienden” omgevormd tot Harmonie onder het beleid van de heer Jos Keppens, dirigent en tevens leraar voor klarinet en saxofoon aan de Stedelijke Muziekschool.

In 1904 verleende Z.M. Koning Leopold II de eretitel van “Koninklijke” aan de harmonie.

In 1933 wierf de harmonie een militair kapelmeester aan, namelijk Commandant Rimbaut van het 7e Linieregiment te Mechelen, die de harmonie op hoog muzikaal niveau bracht. Hij componeerde in 1945 een eigen mars “De Kunstvrienden” die thans nog steeds op elke uitvoering met fierheid ten gehore gebracht wordt.

Vanaf de tweede helft van vorige eeuw bouwden De Kunstvrienden een aardig palmares op (lees meer…). In 1947 werden zij bij de eerste Provinciale Muziektornooien als eerste geklasseerd van de Provincie Oost-Vlaanderen. Zij betwistten de finalewedstrijden van deze tornooien in 1950, 1955, 1960, 1966, 1976 en 1980. In 1983, 1987, 1991 en 1995 bevestigde de harmonie zich telkens in de hoogste reeks, namelijk de “Eredivisie”.

Op nationaal gebied werden 6 gouden medailles behaald tijdens het Nationaal Muziektornooi van Antwerpen; in 1952, 1953, 1980, 1983, 1988 en 1997. In november 1982 behaalde de harmonie De Gouden Penning van de Stad Brussel op het Nationaal Muziektornooi. Ter gelegenheid van het congres van het Wereldmuziekverbond, het C.I.S.M. (lees meer…) te Sint-Niklaas in 1982 verzorgde de Koninklijke Harmonie het galaconcert, onder leiding van haar vorige dirigent Peter Snellinckx.

In oktober 1985 hadden zij de eer om de Provincie Oost-Vlaanderen te vertegenwoordigen tijdens het “Georges De Waelejuweel” te Kluisbergen, ingericht voor harmoniekorpsen uit de Eredivisie.

Op het Nationaal Kampioenschap van België bekwamen zij tussen de jaren 1985 en heden verscheidene mooie prestaties (lees meer op ons palmares…)

De harmonie organiseert regelmatig internationale concertreizen naar o.a. Absam, Drulingen, Wenen (als vertegenwoordiging van de Belgische muziekkorpsen tijdens de week van de blaasmuziek), Schongau en Colmar.

De Kunstvrienden namen deel aan de grote internationale wedstrijd ingericht door het Concours International C.I.S.M. te Aix-Les-Bains (Frankrijk) in Mei 1997. Hier behaalden zij een tweede plaats met maar liefst 94,2 %. Een, tot dan toe, absoluut hoogtepunt in het bestaan van de harmonie dat eveneens vereremerkt werd met het verzoek tot het geven van een galaconcert voor de 3000 muzikanten die aan het concours deelnamen.

In februari 1998 werd de Harmonie verkozen tot Wase Figuur 1997 door de Wase Persclub naar aanleiding van de titel van Vice-wereldkampioen.

Zij verzorgden eveneens het galaconcert ter gelegenheid van “50 jaar Amnesty International” tijdens de academische zitting te Sint-Niklaas.

Op 15 november 1998 werd de harmonie voor de vierde maal Belgisch Kampioen in de Ereafdeling van het Koninklijk Muziekverbond van Belgi te Paal in Limburg, met 85,83 %.

Sedert juni 1998 betrekt de Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden haar eigen lokaal in de Kalkstraat te Sint-Niklaas. Het pand vormt de ideale infrastructuur om de muzikale en sociale doelstellingen van de harmonie continu te realiseren. Deze doelstellingen zijn “samen Kunst beleven in alle Vriendschap”.

In 1999 vierden zij hun 125-jarig bestaan dat gepaard ging met diverse jubelactiviteiten zoals galaconcerten (o.a. met de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine), alsook de organisatie van een jubeloptocht met acht muziekmaatschappijen, zes reuzen, Old timers, vendeliers, een volkskunstgroep, een turnkring, folkloregroepen, en dit voor duizenden enthousiaste belangstellenden in hun thuisstad Sint-Niklaas. Naar aanleiding van het jubileum wordt een eerste cd ‘125 jaar Kunstvrienden’ uitgegeven met registraties van een tweetal concerten.

Ere-secretaris, Willy Blockel, die gedurende 50 jaar de taak van secretaris op zich nam, heeft naar aanleiding van dit 125-jarig bestaan een jubileumboek geschreven waarin de geschiedenis van de harmonie uitvoerig beschreven werd. Het boek “125 jaar Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden” is verkrijgbaar via de leden en bestuursleden.

Het absolute muzikale nationale hoogtepunt werd bereikt op 23 maart 2003 te Berlare tijdens het Provinciaal Muziektornooi van Oost-Vlaanderen. De Kunstvrienden hadden zich kandidaat gesteld voor herbevestiging in Ere-afdeling, doch werden na herbevestiging eveneens beloond met een promotie naar Superieure Afdeling.

Hierop verder bouwend namen ze voor een tweede maal deel aan de internationale wedstrijd van het CISM te Grandcamp-Maisy (Frankrijk) tijdens het paasweekend 2004. Hier behaalden zij een ex-aequo met de Harmonie uit Clermont-Ferrand (F) met maar liefst 96,33 %. (lees meer…)

De Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden is er trots op om met (thans een tachtigtal) liefhebbers van verscheidene leeftijden een behoorlijk palmares opgebouwd te hebben.

De continuïteit – thans reeds 135 jaar “De Kunstvrienden” – wordt sterk gedragen door een duurzame gehechtheid van zijn muzikanten, maar evenzeer door een actief geloof in zijn jeugd dat ongeveer een derde van de voltallige harmonie vertegenwoordigt.

“De Kunstvrienden” zijn steeds een streling voor oog en oor.